Uputstvo za pripremu – digitalna štampa

Prilikom izrade pripreme posebno obratiti pažnju na:

-Pripremu raditi u kolornom modu CMYK.

-Poštovati margine za obrez.
Izbegavati tekstove, ramove, i bitne elemente na 4-8 milimetara od ivice.
Kod obostrane štampe poželjna je margina 6-10 mm.

-Ukoliko se radi žičana spirala neophodno je sa te strane gde ide spirala povećati marginu za 6 mm.

-Kod priprema za proizvode sa više strana, kataloga, brošura, koji se savijaju, klamuju i sl. molimo vas da nas kontaktirate u vezi sa uputstvom za konkretnu pripremu.

 

 

Osnovne napomene o formatima proizvoda i dimenzije štampe:

 

Sve formate koji se ne uklapaju U A4, A3, SR A3, SR A3+ priprema se radi na tačnu dimenziju, u formatu:
-Corel draw X5 ili stariji
-JPEG

Pripremu formata A4 možete raditi u PDF formatu ukoliko se radi štampa na 80 gr papiru, sa belim marginama.

Ukoliko se radi na nekom drugom papiru ili je neophodno da format bude tačno A4, a print preko cele površine, neophodno je uraditi pripremu u .jpeg ili Corel (.cdr , sacuvati u verziju 15).

Pripremu formata A3 možete raditi u PDF formatu ukoliko se radi štampa na 80 gr papiru, sa belim marginama.

Ukoliko se radi na nekom drugom papiru ili je neophodno da format bude tačno A3, a print preko cele površine, neophodno je uraditi pripremu u .jpeg ili Corel (.cdr , sacuvati u verziju 15).

Format papira je 320x450mm.
Margine su po 6 mm sa svake strane, tako da je fleka 307 x 437 mm, centrirano na sredinu tabaka.

Priprema može biti u formatima:
-JPEG
-PDF
-Corel X5 ili stariji

Format papira je 330x485mm.
Margine su po 6 mm sa svake strane, tako da je fleka 318 x 473 mm, centrirano na sredinu tabaka.

Priprema može biti u formatima:
-JPEG
-PDF
-Corel X5 ili stariji

Osnovne napomene o formatima fajla:

 

.jpeg

-rezolucija mora biti minimum 300 dpi
-preporučuje se rezolucija 600 dpi
-kolorni mod obavezno mora biti CMYK
-obavezno raditi na dimenziju proizvoda
-poštovati margine za obrez

Adobe (.pdf)

-kolorni mod CMYK

Corel Draw (.cdr)

-sačuvati u Corel Draw X5, ili stariji
-koristiti kolorni mod CMYK
-korišćene fontove obavezno pretvoriti u krive (Convert to Curves)